Den skandinaviska flygresenären

www.expedia.se

Pressmeddelande

Den skandinaviska flygresenären 
– ny rapport från Expedia.se avslöjar hur vi beter oss i luften

Svenskar är mest flygrädda, norrmän tar gärna med egen mat ombord och danskar dricker minst alkohol. Det är några av insikterna från nätresebyrån Expedias stora rapport Den skandinaviska flygresenären, som bygger på intervjuer med närmare 4000 personer. Rapporten visar även att det som irriterar skandinaver mest när vi flyger – oavsett nationalitet – är brist på benutrymme.

Världens största nätresebyrå, Expedia, har genom en omfattande undersökning tagit reda på hur svenskar, norrmän och danskar beter när de flyger. Resultatet redovisas i rapporten Den skandinaviska flygresenären och avslöjar bland annat vad som irriterar oss, hur vi äter och dricker, hur mycket pengar vi spenderar och hur vi hanterar flygrädsla.

– Vi är alltid intresserade av resenärers beteenden, från planeringsstadiet och genom alla delar av resan, exempelvis ombord på flyget. Genom att lära känna våra resenärer och skaffa oss djupare insikter kan vi utvecklas och anpassa vårt erbjudande efter deras önskemål och preferenser, säger Susanne Svensson, marknadschef för Expedia i Norden.

Trånga utrymmen värst
Det största irritationsmomentet bland flygburna – och möjligen långbenta – skandinaver är utan tvekan trånga utrymmen. I samtliga länder toppar svarsalternativet dåligt benutrymme listan över saker man retar sig på. Värst drabbade tycks norrmännen vara – var fjärde norsk respondent klagar över just detta. Stökiga barn hamnar på andra plats över de värsta irritationsmomenten bland danskar och norrmän. Svenskarna, däremot, tycks ha betydligt större överseende med de yngre medpassagerarna. Försenade flyg, dålig service och försenat bagage är värre, anser svenskar.

Norrmän äter mest matsäck
Att ta med sig egen mat ombord är inte ovanligt bland flygande skandinaver. Norrmännen är flitigast på att packa matsäck – hela 30 procent av dem svarar ja på frågan ”Tar du med dig egen mat ombord?”. Bland svenskar svarar 17 procent ja och bland danskar är motsvarande siffra 16 procent. För en del passagerare hänger en eventuell matsäck på om flygbolaget serverar gratis mat eller ej. Var femte dansk (19%) väljer svarsalternativet ”endast när flygbolaget inte serverar gratis mat”. Motsvarande siffra bland svenskar är 13 procent och bland norrmän 16 procent.

– Inför en resa ägnar vi ofta timmar åt att hitta det bästa priset, det kan handla om hundralappar. Men i slutändan spenderar vi kanske ändå samma pengar på flygplatsen eller planet, till exempel när maten inte ingår i flygpriset. Expedia är alltid noga med att tydligt visa den typen av information för resenärer, så att de kan ta rätt beslut i jakten på den mest prisvärda resan, fortsätter Susanne Svensson.

Svenskar dricker mest – danskar minst
Alkoholvanorna skiljer sig åt mellan de skandinaviska flygpassagerarna. Svenskarna är mest förtjusta att ta en drink på flyget – majoriteten (52%) uppger att de gärna dricker vin, öl eller sprit då de reser med flyg. Norrmännen är inte lika benägna att dricka alkohol på flyget (45%) och danskarna är minst benägna att göra det (41%). Den vanligaste alkoholmängden är 1-2 enheter (så som ett glas vin eller en öl), vilket är det svarsalternativ som flest har valt i samtliga länder.

Svenskar flygräddast
En betydande del skandinaver – i synnerhet svenskar – uppger i studien att de är flygrädda. Var fjärde svensk (26%) svarar ja på frågan ”Är du flygrädd?”. Näst räddast är danskarna (22%) och oräddast är norrmännen (18%). Bland de passagerare som aktivt försöker hantera sin flygrädsla är det vanligast att försöka sova, vilket toppar listan i samtliga länder. Näst vanligaste metoden är att prata med stolsgrannen. Därefter uppvisar svenskarna ett annat mönster än sina skandinaviska grannar. Medan norrmän och danskar väljer att lyssna på musik, väljer svenskar att läsa säkerhetsinstruktionerna.

Svenskar väljer i större utsträckning att dricka alkohol för att hantera flygrädsla än vad norrmän och danskar gör. Det råder dock stora skillnader mellan könen. Undersökningen visar att var fjärde svensk man dricker alkohol för att stilla sin flygrädsla, vilket endast en av tio svenska kvinnor gör. Svenska kvinnor är mer benägna att prata med en medpassagerare för att slappna av.

Norrmän spenderar mest
Hur mycket pengar skandinaver spenderar i anslutning till flygresan varierar kraftigt. Majoriteten av svenskarna handlar för under 500 kronor, vilket drygt hälften (53%) har svarat. Näst vanligast är att spendera mellan 500 och 1000 kronor, vilket en fjärdedel (25%) har svarat. 14 procent spenderar 1000 kronor eller mer. Det framgår också att svenska män shoppar för större belopp än svenska kvinnor.

Vid en skandinavisk jämförelse är det tveklöst norrmännen som spenderar mest. Drygt 3 av 10 norrmän shoppar för mellan 500 och 1000 kronor och 2 av 10 lägger 1000 kronor eller mer. Danskarna håller betydligt hårdare i plånboken och är de som spenderar minst. Nära 6 av 10 danskar lägger maximalt 500 kronor, 2 av 10 lägger mellan 500 och 1000 kronor och knappt 1 av 10 handlar för 1000 kronor eller mer.

 

Om undersökningen:
Undersökningen omfattar 3885 skandinaver och är genomförd i december 2012 av det oberoende undersökningsföretaget Epinion på uppdrag av Expedia. Av de svarande var 1620 svenskar, 1208 norrmän och 1057 danskar. Samtliga medverkande är över 18 år och utgör ett riks-representativt urval av befolkningen i respektive land.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Ericson, presskontakt Expedia.se, expedia@golinharris.se eller 08-506 353 12

 

Bilaga till pressmeddelande 2013-03-25

Rapport: Den Skandinaviska Flygresenären
– undersökningsresultat svenska respondenter

1. Vad irriterar dig mest i samband med en flygresa?

TOTALT:                                                                                  
1.      Dåligt benutrymme                                                                                16% (263 st)                                        
2.      Försenat flyg                                                                                        16% (256 st)
3.      Dålig service                                                                                        16% (251 st)

KVINNOR:
1.      Dålig service                                                                                        16%
2.      Försenat flyg                                                                                        15%
3.      Stökiga barn                                                                                        15%

MÄN:
1.      Dåligt benutrymme                                                                                22%
2.      Försenat flyg                                                                                        16%
3.      Dålig service                                                                                        15%

Kommentarer:
·       Dåligt benutrymme är det som irriterar svenskar mest.
·       Dåligt benutrymme anses värst bland männen medan dålig service anses värst bland kvinnorna.
·       Kvinnor irriterar sig mer än män på stökiga barn.

2. Tar du normalt med dig mat ombord på flyget?

TOTALT:
Ja                                                                                                              17%
Bara om inte flygbolaget serverar gratis mat                                                        13%
Nej                                                                                                             70%

KVINNOR:
Ja                                                                                                              22%
Bara om inte flygbolaget serverar gratis mat                                                        14%                        
Nej                                                                                                             64%

MÄN:
Ja                                                                                                              12%
Bara om inte flygbolaget serverar gratis mat                                                        12%
Nej                                                                                                             76%

Kommentar:
·       Kvinnor tar i större utsträckning med sig mat ombord på planet.

3. Dricker du alkohol i samband med flygresor?

TOTALT:                                                   KVINNOR:                                               MÄN:
Ja         62%                                            Ja          44%                                          Ja        52%
Nej        36%                                           Nej         56%                                          Nej       47%
Vet inte   2%                                            Vet inte    1%                                          Vet inte  1%

Kommentarer:
·       Mer än varannan (6 av 10) dricker alkohol i samband med flygresor.
·       Män dricker mer alkohol på flyget än kvinnor.

4. Är du flygrädd?

TOTALT:                                                   KVINNOR:                                               MÄN:
Ja  26%                                                    Ja 34%                                                  Ja 18%
Nej 74%                                                   Nej 66%                                                 Nej 82%

Kommentarer:
·       Nära 3 av 10 är flygrädda.
·       Kvinnor är mer flygrädda än män.

5. Hur hanterar du din flygrädsla?

TOTALT:
1.      Inget särskilt                                                         44%
2.      Försöker sova                                                        26%
3.      Pratar med medpassagerare                                      26%
4.      Läser säkerhetsinstruktionerna                                   20%
5.      Dricker alkohol                                                      15%
6.      Lyssnar på musik                                                   13%
7.      Ber                                                                     10%

KVINNOR:
1.      Inget särskilt                                                        39%
2.      Pratar med medpassagerare                                     31%
3.      Försöker sova                                                       26%
4.      Läser säkerhetsinstruktionerna                                  25%
5.      Ber                                                                    12%
6.      Lyssnar på musik                                                  11%
7.      Dricker alkohol                                                     10%

MÄN:

1       Inget särskilt                                                        54%
2       Försöker sova                                                       25%
3       Dricker alkohol                                                      25%
4       Lyssnar på musik                                                   16%
5       Pratar med medpassagerare                                     15%
6       Läser säkerhetsinstruktionerna                                  12%
7       Ber                                                                     8%

Kommentarer:
·       Kvinnor är mer benägna att prata bort sin flygrädsla.
·       Männen dricker alkohol och sover i högre utsträckning för att hantera sin flygrädsla.

6. Hur mycket pengar gör du normalt sett av med i samband med en flygresa?

TOTALT:
1-499 kronor                                                                         53%                        
500-999 kr                                                                            25%
1000 kronor eller mer                                                              14%
Gör normalt inte av med några pengar                                         5%

KVINNOR:
1-499 kronor                                                                         56%                        
500-999 kr                                                                            24%
1000 kronor eller mer                                                              13%
Gör normalt inte av med några pengar                                         5%

MÄN:

1-499 kronor                                                                          50%                        
500-999 kr                                                                             27%
1000 kronor eller mer                                                               16%
Gör normalt inte av med några pengar                                          5% 

Kommentarer:
·       Majoriteten spenderar under 500 kronor under/i anslutning till flygresan.
·       1 av 4 spenderar mellan 500 och 1000 kronor under/i anslutning till flygresan.
·       Män spenderar mer pengar än kvinnor under/i anslutning till flygresan.

 

För frågor kring resultatet och/eller ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Ericson, presskontakt Expedia.se, expedia@golinharris.se eller 08-506 353 12