Globetrotters imponerar på svenskar – Reserfarenhet ger status enligt ny undersökning från Expedia

Resande är den största statussymbolen för svenskar, näst efter att tillbringa mycket tid med sin familj. Nästan var femte svensk imponeras av det, visar en undersökning gjord av nätresebyrån Expedia.se. Undersökningen visar också att resor är det populäraste samtalsämnet på första dejten och att majoriteten av svenskarna kan tänka sig att nämna sitt resande i en arbetsansökan.

Undersökningen från Expedia, som bygger på svar från drygt 1000 personer i Sverige, har tagit reda på hur reserfarenheter påverkar hur vi upplever och upplevs av andra människor.

– Resor är ett ämne som många kan enas kring och något som det oftast finns mycket att prata om. Undersökningen bekräftar att resande inte bara ger oss spännande erfarenheter, utan också är värdefullt långt efter att semestern är slut: vi får uppleva nya saker och de berättelserna och insikterna kan delas med andra i många år framöver, säger Susanne Svensson, marknadschef på Expedia i Norden.

Berest middagssällskap populärt

På frågan om vilken typ av person man helst vill sitta bredvid under en middag svarar 36 procent av svenskarna att de föredrar att sitta bredvid ”en person som har rest mycket till främmande länder”.Men bland kvinnorna är det betydligt fler. Där uppger nästan hälften (45%), att de helst sitter bredvid en person som rest mycket om de har möjlighet. Männen däremot rankar ”en välutbildad person” som middagssällskap högst (39%) och därefter en person som rest mycket (27%).

Samtalsämne på första dejten

Resor är även ett uppskattat samtalsämne på första dejten. På frågan om vilken ämne man helst pratar om på en första dejt, hamnar resor på första plats, och brädar ämnen som jobb, familj, musik och mat. Framför allt är det kvinnor som föredrar att prata om resor vid ett sådant tillfälle, då nästintill hälften (48%) uppger det. Bland männen är resor också favoritämnet för en första träff även om siffran är något lägre (39%).   

Orsak till avundsjuka

Men resor är dock inte alltid något som imponerar, det kan också framkalla avundsjuka. Av saker och scenarion som gör oss avundsjuka hamnar ”när någon du känner reser utomlands och du själv inte ska åka på någon semester” på första plats, och före alternativ som ”när någon du känner motionerar flitigt och har gått ner en massa i vikt” eller ”någon du känner blir befordrad”.  Bland de svenska kvinnorna svarar nästan var femte (17%) att de blir avundsjuka på personer som reser utomlands då de själva inte ska åka bort och bland männen uppger något färre (14%) att de blir avundsjuka på andras resor.

Bevis på livserfarenhet

Att resande värderas högt bekräftas även av frågan om ens resande är något man skulle nämna då man söker arbete, vilket majoriteten av svenskarna (59%) svarar att de skulle kunna tänka sig att nämnda detta i ett CV. Av kvinnorna är det lika många (59%) och bland männen något färre (56%) som uppger att de kulle kunna tänka sig att nämna resor i denna typ av sammanhang. Den främsta anledningen är att det ”Indikerar att jag har livserfarenhet”, vilket omkring hälften svarar. Men att resa mycket kan också tyda på att man behärskar flera språk. 42 procent av männen och 39 procent av kvinnorna svarar att resor ”Indikerar att jag har språkkunskaper”.

Om Undersökningen

Undersökningen genomfördes av det oberoende undersökningsföretaget Epinion på uppdrag av Expedia bland 3020 personer över 18 år i följande länder: Sverige (1006), Norge (1009) och Danmark (1005).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Cecilia Ericson, tel: 08 506 353 12 eller expedia@golinharris.se

TOPPLISTA: Detta beundrar vi mest vad gäller hobbyer/livsval:

Kvinnor:

1. En person som reser mycket och har erfarenheter                                         24 %                                  

    från hela världen

2. En person som tillbringar mycket tid med sin familj                                        22 %

3. En person som motionerar mycket för att hålla sig i form                               15 %        

4. En person som gillar fritidsliv                                                                           6 %         

5. En person som är kulturell (t.ex. går på klassiska konserter, teater)                  5 %

 

Män:

1. En person som tillbringar mycket tid med sin familj                                         24 %        

2. Vet inte/inget av alternativen                                                                         24 %        

3. En person som reser mycket och har erfarenheter                                          19 %

    från hela världen

4. En person som motionerar mycket för att hålla sig i form                                10 %        

5. En person som är 100 procent engagerad i sitt arbete                                       9 %          

 

Total:

1. En person som tillbringar mycket tid med sin familj                                        23 %        

2. En person som reser mycket och har erfarenheter                                          21 %                                  

    från hela världen

3. En person som motionerar mycket för att hålla sig i form                                12 %        

4. En person som gillar fritidsliv                                                                            7 %          

5. En person som är 100 procent engagerad i sitt arbete                                       6 %          

TOPPLISTA: Person vill helst sitta bredvid under en middag

Kvinnor:

1. En person som har rest mycket till främmande länder                                   45 %

2. En välutbildad person                                                                                   25 %

3. Vet inte                                                                                                        18 %      

4. En person som är fysiskt aktiv och/ eller vet mycket om sport                          5 %         

5. En person som har många barn                                                                       5 %

Män:

1. En välutbildad person                                                                                   39 %

2. En person som har rest mycket till främmande länder                                   27 %      

3. Vet inte                                                                                                       16 %      

4. En person som är fysiskt aktiv och/ eller vet mycket om sport                       11 %         

5. En person som känner många berömda personer                                           3 %         

Totalt:

1. En person som har rest mycket till främmande länder                                   36 %

2. En välutbildad person                                                                                   32 %

3. Vet inte                                                                                                        17 %      

4. En person som är fysiskt aktiv och/ eller vet mycket om sport                          8 %         

5. 5. En person som har många barn                                                                   4 %

TOPPLISTA: Detta gör oss mest avundsjuka

Kvinnor:

1. När någon du känner motionerar flitigt och har

    gått ner en massa i vikt                                                                                 18 %

2. När någon du känner reser utomlands och du själv

    inte ska åka på någon semester                                                                      17 %

3. När någon du känner vinner en tävling                                                              5 %

4. När någon du känner har en ny flickvän/pojkvän                                                4%

 

Män:

1. När någon du känner reser utomlands och du själv

    inte ska åka på någon semester                                                                      14 %        

2. När någon du känner blivit befordrad                                                                 6 %          

3. När någon du känner köper en ny, läcker bil                                                      6 %          

4. När någon du känner motionerar flitigt och har

    gått ner en massa i vikt                                                                                     5 %                                                                                  

Total:

1. När någon du känner reser utomlands och du själv

    inte ska åka på någon semester                                                                        15 %        

2. När någon du känner motionerar flitigt och har

    gått ner en massa i vikt                                                                                    11 %

3. När någon du känner vinner en tävling                                                                5 %

4. När någon du känner köper en ny, läcker bil                                                         3 %

5. När någon du känner blivit befordrad                                                                    3%

TOPPLISTA: Detta pratar vi helst om på första dejten

Kvinnor:

1. Resor                   48 %           

2. Arbete                  46 %           

3. Familjen              34 %           

4. Musik                   27 %           

5. Mat                      26 %           

Män:

1. Resor                   39 %           

2. Arbete                  37 %           

3. Musik                   30 %           

4. Mat                      27 %           

5. Familjen              25 %           

Totalt:

1. Resor                    43 %           

2. Arbete                  42 %           

3. Familjen               30 %           

4. Musik                   29 %           

5. Mat                      26 %          

Fråga: Är resor något du skulle kunna nämna i din jobbansökan/ ditt CV?

                Kvinnor                        Män                           Totalt

Ja              59 %                           56 %                           59 %

Nej            32 %                           37 %                           35 %

Vet inte     9 %                             6 %                             7 %

TOPPLISTA: Därför nämner vi resor i en jobbansökan

Kvinnor:

1. Resor indikerar att jag harlivserfarenhet                                           55 %         

2. Resor indikerar att jag har bra språkkunskaper                                  39 %         

3. Vart och hur jag normalt reser speglar min personlighet och              

     är därför relevant information för en potentiell arbetsgivare              32 %         

5. Att resa gör mig till en intressantare person                                      12 %          

4. Andra orsaker                                                                                   13 %          

Män:

1. Resor indikerar att jag harlivserfarenhet                                             60 %         

2. Resor indikerar att jag har bra språkkunskaper                                   42 %         

3. Vart och hur jag normalt reser speglar min personlighet och              

är därför relevant information för en potentiell arbetsgivare                     34 %         

4. Att resa gör mig till en intressantare person                                        18 %          

5. Resor indikerar att jag är en äventyrlig person                                     12 %          

 Total:

1. Resor indikerar att jag harlivserfarenhet                                                57 %         

2. Resor indikerar att jag har bra språkkunskaper                                      41 %         

3. Vart och hur jag normalt reser speglar min personlighet och               

    är därför relevant information för en potentiell arbetsgivare                    33 %         

4. Att resa gör mig till en intressantare person                                           15 %          

5. Andra orsaker                                                                                        12 %          

You might also like :