Svenskar är sämst på att varva ner

www.expedia.se

Svenskar är sämst på att varva ner
– har svårast att släppa jobbet under semestern

6 av 10 svenskar har svårt att varva ner när de går på semester. Det är mer än någon annan nationalitet i den globala undersökning om semestervanor som presenteras av nätresebyrån Expedia. Samma undersökning visar att 7 av 10 svenskar håller koll på jobbmailen under semestern och att vi har betydligt mer gemensamt med brasilianare än med våra närmsta grannar, danskarna.

I undersökningen, som är gjord på uppdrag av den världsledande nätresebyrån Expedia, har över 8600 arbetstagare i 22 olika länder svarat på frågor om semestervanor.

Sydkoreaner och taiwaneser är de nationaliteter som får minst semester, vanligast är 10 dagar. Sydkoreaner är dessutom bland dem som tar ut minst semester, 70 procent av dagarna. Skandinaver är bland dem som får mest semester, vanligast 25 dagar, vilket kan jämföras med 20 dagar som är vanligast internationellt sett. Skandinaver är dessutom flitiga på att plocka ut semesterdagar – vanligast bland såväl svenskar som danskar och norrmän är att man tar ut hundra procent av semestern.

Svenskar stressade trots semester
När det gäller förmågan att koppla av under semestern utmärker sig svenskarna och uppvisar ett annat mönster än sina skandinaviska grannar.När Expedia ställde frågan ”När lämnar du jobbet bakom dig och njuter fullt ut av semestern?” svarade endast 4 av 10 svenskar ”så fort jag lämnar jobbet”. Övriga, det vill säga 6 av 10, svarar att de behöver tid – allt från några dagar till hela semesterperioden – innan de känner sig avslappnade. I Danmark och Norge däremot har majoriteten inga problem att lägga jobbet bakom sig. Där uppger 6 av 10 att de släpper jobbet i samma sekund som de går på semester.  Även globalt sett är Sverige det land där arbetstagarna har svårast att varva ner, följt av Indien och Sydkorea. Malaysia är det land där arbetstagarna har lättast att varva ner, följt av Storbritannien och Argentina.

7 av 10 kollar jobbmeddelanden
Expedia har även låtit arbetstagare svara på frågan ”Hur ofta kollar du jobbmail och/eller röstbrevlåda medan du är på semester?”. I Skandinavien är det återigen svenskarna som utmärker sig – drygt 7 av 10 svenskar (72%) håller koll på inboxen trots att de är lediga, vilket är en bra bit över det europeiska genomsnittet på 62 procent. Globalt totalt sett har indier och brasilianare svårast att logga ut under semestern. 9 av 10 (94%) uppger att de kollar mailen ibland, regelbundet eller konstant. Mest frånkopplade är tyskar, britter och danskar – mindre än hälften av dessa bryr sig om att kolla mail och/eller röstmeddelanden

– Skandinaver och inte minst svenskar har en stark semestertradition och vi unnar oss långa semestrar varje år. Därför är det förvånande att vi har så svårt att varva ner och lägga jobbmailen åt sidan när vi är lediga. Jag vill uppmuntra fler att logga ut och bara försöka njuta av semestern, säger Susanne Svensson, nordisk marknadschef på Expedia.

Hon påminner samtidigt om att årets jul- och nyårshelg bjuder på ovanligt goda möjligheter till avkoppling.

– Helgdagarna ligger perfekt i år för den som vill varva ner och komma bort från vardagsstressen under en längre period. Passa på och ta ut sparade semesterdagar och njut av en lång ledighet på en plats där du kan koppla av och vila ut, säger Susanne Svensson.

Svenskar bland de största strandälskarna
Utöver svårigheterna att koppla av utmärker sig svenskarna i undersökningen när det gäller valet av semesterform. Närmare hälften (48%) anser att strandsemester är den överlägset bästa semesterformen, vilket gör oss till de näst största strandälskarna tillsammans med italienarna. Bara mexikanerna gillar strandhäng mer med 52 procent. Danskar är inte alls lika förtjusta i lata dagar på stranden som svenskar – mindre än en tredjedel (28%) väljer det som favorit. Minst förtjusta i strandsemestrar är taiwaneser med 14 procent.

– En av de slutsatser man kan dra av undersökningen är att vi svenskar har betydligt mer gemensamt med exempelvis brasilianare än vi har med danskar. Båda är väldigt förtjusta i strandsemestrar, har svårt att släppa jobbet och föredrar få men långa semesterperioder. Danskarna däremot gillar aktiva semestrar, har lätt att släppa jobbet och är mer öppna för en mix av korta och långa semesterperioder. Det är intressant och samtidigt förvånande att vi är så olika våra närmsta grannar, säger Susanne Svensson.

Övriga resultat
Av Expedias internationella undersökning kring semestervanor framgår även bland annat att:

·       Sydkoreaner och taiwaneser är de som får minst semesterdagar, 10 dagar per år.
·       Fransmän, tyskar, spanjorer och Brasilianare får mest semester, 30 dagar per år.
·       Svenskar är de européer som är mest intresserade av långa, sammanhållna semesterperioder. Nära var tredje svensk (31%) föredrar att               samla all sin ledighet till en eller två semestrar per år.
·       Britter är de européer som är minst intresserade av att samla ihop sin ledighet till en eller två semestrar per år, endast 13 procent väljer det.
·       Svenskar och norrmän är de vars chefer är mest positiva till att de anställda tar ut semester. Hela 84 respektive 86 procent svarar att chefen         uppmuntrar semester.
·       Italienare och sydkoreaner är de vars chefer är minst positiva till att de anställda tar ut semester. Endast 33 respektive 41 procent svarar att         chefen uppmuntrar semester.
·       Sydkoreaner är de mest romantiska resenärerna. Nära hälften, 45 procent, uppger att de helst av allt åker på romantisk semester.
·       Kanadensare och mexikanare är minst intresserade av romantiska resor. Endast 13 procent av dessa har romantisk resa som förstahandsval.
·       Norrmän (95%), holländare (89%) och svenskar (87%) är de nationaliteter i världen som i störst utsträckning uppger att de äger ett giltigt           pass.
·       Fransmän är de som i minst utsträckning uppger att de äger ett giltigt pass, med 57 procent.

TOPPLISTA: Slappnar av så fort de lämnar jobbet

1. Malaysia                                64%
2. Storbritannien                         63%
3. Argentina                               62%
4. Kanada                                  61%
5. Danmark                               60%
    Nederländerna                        60%
6. Norge                                   59%
    USA                                    59%
    Singapore                             59%
7. Japan                                   57%
8. Irland                                   55%
    Australien                             55%
9. Italien                                  53%
    Spanien                                53%
    Tyskland                               53%
10. Mexiko                                51%
11. Taiwan                                46%
12. Frankrike                             45%
13. Brasilien                              44%
14. Sydkorea                             42%
15. Indien                                 41%
16. Sverige                                        40%                       

Genomsnitt Europa: 53%
Genomsnitt alla länder: 53%

Kommentar: Topplistan baseras på alla respondenter i respektive land som svarat ”Så fort jag går på semester” på frågan: När lämnar du jobbet bakom dig och njuter fullt ut av semestern?

TOPPLISTA: Kollar jobbmeddelanden under semestern
 

1.Brasilien                                    94%
   Indien                                      94%
2. Malaysia                                   89%  
    Italien                                     89%
3.Taiwan                                      88%
    Mexiko                                    88%
4.Frankrike                                   87%
5.Japan                                        86%
6. Sydkorea                                  80%
7.Singapore                                  79%
8.Argentina                                  78%
9.Sverige                                               72%
10. USA                                      68%
11.Spanien                                  67%
12.Norge                                     65%
13.Kanada                                   60%
14.Irland                                     57%
      Australien                              57%
15.Nederländerna                          54%
16. Danmark                                48%
17.Storbritannien                          41%
18.Tyskland                                 37%

Genomsnitt Europa: 62%
Genomsnitt alla länder: 76%

Kommentar: Topplistan baseras på alla respondenter i respektive land som svarat ”Konstant”, ”Regelbundet” eller ”Ibland” på frågan: Hur ofta kollar du din jobbmail och/eller röstbrevlåda medan du är på semester?

TOPPLISTA: Föredrar en lugn strandsemester framför andra semestertyper

1.     Mexiko                                             52%
2.     Sverige                                                           48%
        Italien                                             48%
3.     Argentina                                          44%
4.     Storbritannien                                    43%
        Norge                                              43%
5.     Brasilien                                           42%
6.     Frankrike                                          41%
7.     Irland                                              40%
8.     Australien                                         36%
        Tyskland                                          36%
9.     Kanada                                            33%
10.   Indien                                              32%
11.   Nederländerna                                    31%
        Spanien                                           31%
12.   USA                                                30%
13.   Danmark                                          28%
        Sydkorea                                        28%
14.   Singapore                                        25%
15.   Malaysia                                          23%
16.   Japan                                             17%                       
17.   Taiwan                                            14%

Genomsnitt Europa: 40%
Genomsnitt alla länder: 35%

För mer information, vänligen kontakta:                                                                                                                                          
Anna Hansson, expedia@golinharris.se eller 08-506 353 16
Pressrum: http://press.expedia.se/

Om Expedias internationella studie kring semestervanor:
Studien ”Vacation Deprivation” är genomförd 13 september − 12 oktober 2012 av det oberoende undersökningsföretaget Harris Interactive, på uppdrag av nätresebyrån Expedia. Undersökningen har utförts av ett representativt urval av den arbetsverksamma befolkningen över 16 år. Den omfattar 8687 respondenter från: Sverige (300 arbetstagare), Danmark (300 arbetstagare), Norge (300 arbetstagare) Nederländerna (303 arbetstagare), Tyskland (416 arbetstagare), Frankrike (401 arbetstagare), Storbritannien (400 arbetstagare), Irland (303 arbetstagare), Spanien (411 arbetstagare), Italien (412 arbetstagare), USA (500 arbetstagare), Kanada (1057 arbetstagare), Mexiko (400 arbetstagare), Argentina (301 arbetstagare), Brasilien (303 arbetstagare), Singapore (301 arbetstagare), Indien (602 arbetstagare), Sydkorea (300 arbetstagare), Japan (329 arbetstagare), Australien (416 arbetstagare), Malaysia (306 arbetstagare) och Taiwan (326 arbetstagare).