Expedias undersökning om semestervanor - Vacation Deprivation

www.expedia.es

 

Sammanfattning av undersökningen

  • Trots den pressade ekonomiska situationen i Europa är folk sin semester trogen.
  •  I Europa får man mellan 25 – 30 semesterdagar varje år, vilket är det högsta siffrorna i världen. Vi tar även ut all vår semester – runt 10 procent av oss planerar också att ta ut mer semester än förra året. 
  • I Asien har befolkningen minst berättigad semester i världen med Sydkorea och Taiwan i toppen med 10 semesterdagar per år.
  •  Sydkorea och Japan lämnar störst andel av semesterdagarna outnyttjade, detta även om de får minst antal semesterdagar – Sydkoreaner använder 7 av 10 semesterdagar och japaner 5 av 13 beviljade semesterdagar.
  • Precis som undersökningen visade förra året lämnar italienare och japaner flest semesterdagar outnyttjade, med 8 dagar var. En ökning med 1 dag för italienare och 2 dagar för japanerna. I Italien är bristande planering den huvudsakliga anledningen medan japaner uppger att ekonomiska hinder är det som främst orsakar att semestern avbokas.
  •  I Europa är dålig planering (19%) och möjligheten att skjuta upp sina semesterdagar (18%) de vanligaste orsakerna till varför vi inte tar semester.
  • Européer är de som minst avbokar eller skjuter upp sin semester, bara 37% jämfört med hela 52% utanför Europa.
  • Även om brasilianarna får njuta av hela 30 semesterdagar varje år har hela 66 procent koll på jobbet under semestern. I Europa totalt är det mindre än en tredjedel som håller koll på jobbet under semestern, jämfört med över 40 procent globalt.

[INSERT GRAPHICS FROM GLOBAL TEAM]

Fokus på Sverige

6 av 10 svenskar har svårt att varva ner när de går på semester. Det är mer än någon annan nationalitet i den globala undersökning om semestervanor som presenteras av nätresebyrån Expedia. Samma undersökning visar att 7 av 10 svenskar håller koll på jobbmailen under semestern och att vi har betydligt mer gemensamt med brasilianare än med våra närmsta grannar, danskarna.

I undersökningen, som är gjord på uppdrag av den världsledande nätresebyrån Expedia, har över 8600 arbetstagare i 22 olika länder svarat på frågor om semestervanor.

Sydkoreaner och taiwaneser är de nationaliteter som får minst semester, vanligast är 10 dagar. Sydkoreaner är dessutom bland dem som tar ut minst semester, 70 procent av dagarna. Skandinaver är bland dem som får mest semester, vanligast 25 dagar, vilket kan jämföras med 20 dagar som är vanligast internationellt sett. Skandinaver är dessutom flitiga på att plocka ut semesterdagar – vanligast bland såväl svenskar som danskar och norrmän är att man tar ut hundra procent av semestern.

Svenskar stressade trots semester

När det gäller förmågan att koppla av under semestern utmärker sig svenskarna och uppvisar ett annat mönster än sina skandinaviska grannar. När Expedia ställde frågan ”När lämnar du jobbet bakom dig och njuter fullt ut av semestern?” svarade endast 4 av 10 svenskar ”så fort jag lämnar jobbet”. Övriga, det vill säga 6 av 10, svarar att de behöver tid – allt från några dagar till hela semesterperioden – innan de känner sig avslappnade. I Danmark och Norge däremot har majoriteten inga problem att lägga jobbet bakom sig. Där uppger 6 av 10 att de släpper jobbet i samma sekund som de går på semester.  Även globalt sett är Sverige det land där arbetstagarna har svårast att varva ner, följt av Indien och Sydkorea. Malaysia är det land där arbetstagarna har lättast att varva ner, följt av Storbritannien och Argentina.

7 av 10 kollar jobbmeddelanden

Expedia har även låtit arbetstagare svara på frågan ”Hur ofta kollar du jobbmail och/eller röstbrevlåda medan du är på semester?”. I Skandinavien är det återigen svenskarna som utmärker sig – drygt 7 av 10 svenskar (72%) håller koll på inboxen trots att de är lediga, vilket är en bra bit över det europeiska genomsnittet på 62 procent. Globalt totalt sett har indier och brasilianare svårast att logga ut under semestern. 9 av 10 (94%) uppger att de kollar mailen ibland, regelbundet eller konstant. Mest frånkopplade är tyskar, britter och danskar – mindre än hälften av dessa bryr sig om att kolla mail och/eller röstmeddelanden

TOPPLISTA: Slappnar av så fort de lämnar jobbet

1. Malaysia              64%

2. Storbritannien     63%

3. Argentina            62%

4. Kanada               61%

5. Danmark            60%

    Nederländerna    60%

6. Norge                 59%

    USA                   59%

    Singapore           59%

7. Japan                 57%

8. Irland                 55%

    Australien           55%

9. Italien                 53%

    Spanien               53%

    Tyskland              53%

10. Mexiko               51%

11. Taiwan               46%

12. Frankrike           45%

13. Brasilien             44%

14. Sydkorea            42%

15. Indien                41%

16. Sverige               40%    

Genomsnitt Europa:  53% Genomsnitt alla länder: 53%

Kommentar: Topplistan baseras på alla respondenter i respektive land som svarat ”Så fort jag går på semester” på frågan: När lämnar du jobbet bakom dig och njuter fullt ut av semestern?

TOPPLISTA Kollar jobbmeddelanden under semestern

1. Brasilien               94%

    Indien                  94%

2. Malaysia               89%  

    Italien                  89%

3. Taiwan                 88%

    Mexiko                 88%

4. Frankrike             87%

5. Japan                   86%

6. Sydkorea              80%

7. Singapore             79%

8. Argentina             78%

9. Sverige                 72%

10. USA                    68%

11. Spanien              67%

12. Norge                 65 %

13. Kanada               60%

14. Irland                  57%

      Australien            57%

15. Nederländerna     54 %

16. Danmark             48 %

17. Storbritannien     41%

18. Tyskland              37%

 

Genomsnitt Europa: 62%

Genomsnitt alla länder: 76%

Kommentar: Topplistan baseras på alla respondenter i respektive land som svarat ”Konstant”, ”Regelbundet” eller ”Ibland” på frågan: Hur ofta kollar du din jobbmail och/eller röstbrevlåda medan du är på semester?

Om Expedias internationella studie kring semestervanor:

Studien ”Vacation Deprivation” är genomförd 13 september − 12 oktober 2012 av det oberoende undersökningsföretaget Harris Interactive, på uppdrag av nätresebyrån Expedia. Undersökningen har utförts av ett representativt urval av den arbetsverksamma befolkningen över 16 år. Den omfattar 8687 respondenter från: Sverige (300 arbetstagare), Danmark (300 arbetstagare), Norge (300 arbetstagare) Nederländerna (303 arbetstagare), Tyskland (416 arbetstagare), Frankrike (401 arbetstagare), Storbritannien (400 arbetstagare), Irland (303 arbetstagare), Spanien (411 arbetstagare), Italien (412 arbetstagare), USA (500 arbetstagare), Kanada (1057 arbetstagare), Mexiko (400 arbetstagare), Argentina (301 arbetstagare), Brasilien (303 arbetstagare), Singapore (301 arbetstagare), Indien (602 arbetstagare), Sydkorea (300 arbetstagare), Japan (329 arbetstagare), Australien (416 arbetstagare), Malaysia (306 arbetstagare) och Taiwan (326 arbetstagare).

You might also like :